Obserwując rynek olejów zauważyliśmy znaczny spadek jakości produktów szczególnie po 2020 roku. Są klienci, dla których cena produktu jest jedynym wyznacznikiem do kupna, przez co cierpią klienci patrzący na koszty operacyjne w dłuższej perspektywie gdyż duzi producenci niejako dostosowują się do rynku – który zaczął obniżać jakość. Stąd też nasza decyzja o przedstawieniu rynkowi zupełnie „nowatorskiego” podejścia oferującego jakość i oszczędność w czasie dzięki wydłużonej pracy bez wymian, niższych kosztów serwisowych, utylizacji i samych napraw.

Ultrapress HV 46 PL SL to olej hydrauliczny zaprojektowany na grupie III olejów bazowych (w motoryzacji zwanej syntetyczną) co pozwala wydłużyć pracę w układzie o minimum 20% w stosunku do standardowo używanych olejów produkowanych na grupie I.

Ultrapress HV 46 PL SL jest olejem mikrofiltrowanym, dzięki czemu zapewnia wysoką klasę czystości w porównaniu do standardowej na rynku ostatnimi czasy klasy NAS 10 lub nawet gorszej.

Ultrapress HV 46 PL SL posiada również bardzo wysoki wskaźnik lepkości, dzięki czemu jeszcze lepiej chroni sprzęt pracujący w szerokim zakresie temperatur gdzie rynek dąży do uzyskania wymaganego przez normę minimum 140.

Ultrapress HV 46 PL SL spełnia normy:

  • ISO 6074 (HV)
  • DIN 51524 cz. 3 (HVLP)
  • Denison HF-0, HF-1, HF-2
  • Vickers M-2950-S, I-286-S
  • USS 127-136

Czystość oleju hydraulicznego jest jednym z bardziej kluczowych właściwości. Często użytkownicy nie zdają sobie sprawę jak ważnym, dlatego też poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informację jak dużo kurzu przepływa rocznie przez pompę oleju przy założeniu wydajności 200l/min, 18 godzin dziennie pracy, 340 dni roboczych rocznie:

kod ISO NAS 1638 Opis bród/rocznie
14/12/10 3 Bardzo czysty olej 7,5 kg
16/14/11 5 Czysty olej 17 kg
17/15/12 6 Lekko zanieczyszczony olej 36 kg
19/17/14 8 Standardowa czystość dobrej jakości nowych olejów 144 kg
22/20/17 11 Bardzo zanieczyszczony olej >589 kg
Metoda Ultrapress HV 46 PL SL
Wygląd ASTM D-2422 czysty żółty
Lepkość w 40°C, cSt ASTM D-445 46
Lepkość w 100°C, cSt ASTM D-445 9,2
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 185
Gęstość w 15°C, kg/l ASTM D-1298 0,875
Temperatura zapłonu°C ASTM D-92 240
Temperatura płynięcia°C ASTM D-97 -45
Klasa czystości ISO 4406 17/14/10
Klasa czystości NAS 1638 6
Stabilność oksydacyjna, 1000 godzin, mgKOH/g DIN 51587 <1,5

Masz pytanie? Napisz do nas: