Anderol RCF-P 68 (FG) to czysty syntetyczny olej na bazie PAO, który charakteryzuje się imponującą odpornością na naprężenia mechaniczne i doskonałą wydajnością w przypadku czynników chłodniczych pra-cujących w bardzo niskich temperaturach parowania.

Anderol RCF-P 68 FG jest szczególnie kompatybilny z amoniakiem w którym jego rozpuszczalność i mieszalność jest bardzo niska. Dzięki temu jego lepkość nie spada pod wpływem ciśnienia w sprężarce, a wycieki oleju w uszczelnieniach wału sprężarki są zminimalizowane.

Anderol RCF-P 68 FG nadaje się do środowisk przeznaczonych do kontaktu z żywnością takich jak przechowywanie żywności w chłodniach, przetwórstwo produktów mlecznych i produkcja napojów. Anderol RCF P 68 przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych, takich jak lodowiska, przemysł ciężki i wielkoskalowe systemy chłodzenia.

Anderol RCF-P 68 FG spełnia normę DIN 51503 KAA 68. Posiada certyfikat NSF H1. Jest zarejestrowany jako produkt Koscher przez Ortodox Union i Halal przez Islamic Food Council of Europe.

Anderol RCF-P 68FG Metoda Typowa wartość
Wygląd Czysty bezbarwny do jasnożółtego
Lepkość w 40°C, cSt ASTM D-445 65,6
Lepkość w 100°C, cSt ASTM D-445 10,1
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 139
Gęstość w 15°C, kg/l ASTM D-1298 0,839
Całkowita liczba kwasowa, mg KOH/g ASTM D-664 0,04
Temperatura zapłonu, °C ASTM D-92 226
Temperatura płynięcia, °C ASTM D-97 -54
Demulgowalność w 54°C ASTM D-1401 15

Masz pytanie? Napisz do nas: