Różnice między grupami olejów bazowych

 • A A A
 • Każdy olej używany jako środek smarny sformułowany jest na jakimś oleju bazowym1. Zostały one podzielone przez amerykański instytut naftowy (API)  na pięć kategorii (API 1509, dodatek E). Pierwsze trzy grupy to bazy tworzone z ropy naftowej, grupa IV to pełne syntetyki (polialfaolefiny), a grupa piąta to wszystkie inne oleje bazowe nie zawarte w grupach od I do IV.

  Grupa I

  Olej bazowy grupy pierwszej posiada mniej niż 90 procent nasyconych wiązań węglowodorowych, ponad 0,03 procent siarki i charakteryzują się wskaźnikiem lepkości między 80 a 120. Zakres temperatur pracy oscyluje między 0 a 50°C. Grupa pierwsza to oleje rafinowane rozpuszczalnikowo, co jest najprostszą metodą rafinacji, dlatego też oleje te są olejami najtańszymi.

  Grupa II

  Grupa II to oleje bazowe posiadające ponad 90 procentowe nasycenie, mniej niż 0,03 procent siarki i wskaźnik lepkości w granicach od 80 do 120. Są one często produkowane przez hydrokraking, co jest dużo bardziej złożonym procesem niż w przypadku procesu rafinacji grupy I. Dzięki wysokiemu nasyceniu cząstek węglowodorowych, oleje grupy II posiadają większą odporność na utlenianie2) i mają bardziej klarowny kolor. Oleje grupy drugiej, ze względu na lepsze właściwości i stosunkowo niewiele wyższą cenę od grupy I są coraz szerzej używane przez producentów olejów.

  Grupa III

  Oleje grupy III posiadają nasycenie ponad 90 procentowe, mniej niż 0,03 procent siarki i wskaźnik lepkości ponad 120. Grupa ta jest jeszcze mocniej rafinowana od grupy drugiej i kilkukrotnie hydrokrakowana (wysokie ciśnienie i wysoka temperatura). Ten wydłużony proces ma na celu wytworzenie czystszego oleju bazowego. Chociaż oleje grupy III są produkowane z ropy naftowej, często opisuje się je jako syntetyzowane węglowodory. Tak jak w przypadku grupy II, bazy te stają się coraz bardziej powszechne, gdyż ich właściwości są w miarę bliskie olejom grupy IV, a cena znacznie niższa.

  Kategoria oleju bazowego Nasycenie (%) Siarka (%) Wskaźnik lepkości
  Mineralne Grupa I <90 >0,03 80 do 120
  Grupa II >90 <0,03 80 do 120
  Grupa III >90 <0,03 >120
  Syntetyczne Grupa IV

  Syntetyczne oleje PAO

  Grupa V

  Wszystkie inne bazy olejowe nie zawarte w grupach I, II, III lub IV

   

  Grupa IV

  Oleje grupy IV to polialfaolefiny (PAO).  Te oleje syntetyczne są produkowane w procesie zwanym syntetyzacją. Grupa ta charakteryzuje się  dużo szerszym zakresem temperatur pracy i bardzo wysoką odpornością na bardzo niskie i bardzo wysokie temperatury. Dokładniejszy opis znajdzie się w przyszłych wpisach.

  Grupa V

  Grupa V to oleje niesklasyfikowane w pozostałych czterech grupach, włączając silikony, estry fosforanowe, polialkaglikole, poliolestry itd. Oleje te są czasami mieszane z innymi olejami bazowymi dla uzyskania pożądanych właściwości. Za przykład mogą tutaj posłużyć oleje sprężarkowe PAO/Ester. Olej estrowy wytrzymuje wyższe temperatury od PAO, a dodatkowo zapewnia większą detergencję w porównaniu do zwykłej bazy PAO, co z kolei powoduje zwiększenie przerw między wymianami oleju.

  1)      Olejem bazowym nazywamy czysty olej, przed dodaniem jakichkolwiek dodatków

  2)      Wynika to z tego, że do nienasyconego atomu węgla w cząstce węglowodorowej jako pierwszy „przyklei” się atom tlenu, co dla oleju jest zjawiskiem destruktywnym. Wysycenie wszystkich wolnych wiązań węgla wodorem znakomicie wydłuża żywotność oleju.

   


  ^