Oferta dla przemysłu

Anderol Olej bazowy Lepkość Opis Aplikacje
2100 HTCL Estrowy 100 Syntetyczny wysokotemperaturowy olej łańcuchowy Zalecane do stosowania w trudnych środowiskach i warunkach, w tym: Pulsacja, duże obciążenia i/lub duże prędkości, piasek, kurz, kwasy i wilgoć lub wysoka temperatura. Można nakładać pędzlem, ręcznie, w kąpieli olejowej, systemem ciśnieniowym.
2150 HTCL 150
2220 HTCL 220
2320 HTCL 320
Chain Oil XL 220 POE 220 Syntetyczny wysokotemperaturowy olej łańcuchowy Przeznaczone do stosowania w piekarnikach tunelowych i spiralnych. Można go również stosować w następujących aplikacjach: systemy przenośników, operacje drukowania i powlekania, maszyny do formowania drewna, takie jak te stosowane w przemyśle płyt o wiórach zorientowanych lub sklejce, inne zastosowania wymagające wysokotemperaturowego smaru do łożysk, krzywek lub ślizgów.

Oferta dla przemysłu spożywczego

Anderol Olej bazowy Lepkość Opis Aplikacje
Chain Oil XL 220 FG POE 220 Syntetyczny wysokotemperaturowy olej łańcuchowy NSF H1 Ekstremalnie wysoka temperatura zapłonu i bardzo niskie tworzenie się osadów.  Zaprojektowany dla przenośników w piecach tunelowych i spiralnych, takich jak łańcuchy pieców piekarniczych. Można go również stosować w następujących zastosowaniach: systemy przenośników, operacje drukowania i powlekania, maszyny do formowania drewna, takie jak te stosowane w przemyśle płyt o wiórach zorientowanych lub sklejce, inne zastosowania wymagające wysokotemperaturowego smaru do łożysk, krzywek lub ślizgów.