Badania laboratoryjne

 • A A A
 • Olej traci swoje właściwości. Woda, temperatura, cząstki metali, powietrze, ciśnienie czy czynniki mechaniczne powodują jego zużycie. Brak wymiany oleju w momencie, w którym stracił on już swoje właściwości, z powoduje szybsze zużycie urządzenia, gdyż olej przestanie spełniać swoją rolę.

  Celem badań jest zmniejszenie kosztów związanych z nieplanowanymi remontami tych pojazdów. Korzyści z tego rodzaju badań można zmieścić w kilku punktach:

  1) Zdobycie informacji na temat zachowania się olejów (silnikowego i przekładniowych) w trakcie eksploatacji – na ich podstawie można podjąć racjonalne decyzje co do stosowanych środków smarnych i częstotliwości ich wymian.

  2) Wczesne wykrycie zbliżających się usterek silnika, np. awarii wtrysków, niesprawności układu filtrowania powietrza, mikropęknięcia uszczelki pod głowicą, itp., tak aby usterkę można było usunąć zanim nastąpi poważna awaria silnika

  3) Monitorowanie zużycia przekładni pojazdu (skrzynia biegów, mosty, itp.) z wczesną informacją o możliwych awariach.

  4) Generalna prewencja awarii układów podlegających zużyciu w obecności olejów i smarów, której koszt roczny to ułamek ceny jednego przeglądu okresowego pojazdu

  5) W przypadku flot ciężarowych – możliwość świadomego decydowania, których pojazdów nie wysyłać w dalekie trasy za granicę ze względu na negatywne rekomendacje wynikające z badań (zwykle koszty napraw za granicą są znaczeni wyższe, a podstawienie auta zastępczego trwa dłużej)

  6) W przypadku maszyn budowlanych – możliwość świadomego decydowania, których maszyn czy pojazdów nie wysyłać do robót szczególnie wrażliwych na terminy wykonania (awaria zwykle wiąże się  nieplanowanym postojem).

  7) W przypadku innych systemów (hydrauliczne, sprężarkowe, przekładnie przemysłowe itd.) – możliwość świadomego planowania napraw serwisowych od wymiany oleju do generalnego remontu minimalizując niebezpieczeństwo nagłej awarii i niezaplanowanych przestojów w produkcji.

  Oferta na badania olejów została podzielona na grupy produktowe, a w nich zawarte zostały najpotrzebniejsze badania, dla ustalenia stopnia zużycia oleju.

  Olej silnikowy Olej przekładniowy (skrzynia i mosty) Olej hydrauliczny, sprężarkowy
  Stan oleju: Oksydacja, sulfatacja, nitracja, substancje smoliste, obecność wody, płynu chłodzącego, paliwa w oleju, liczba zasadowa, lepkość w 100°C. Stan oleju: Oksydacja, obecność wody, liczba kwasowa, lepkość w 40°C i 100°C, wskaźnik lepkości (obliczenie). Stan Oleju: Klasa czystości oleju, oksydacja, obecność wody, liczba kwasowa, lepkość w 40°C.
  Badanie pełne: Stan oleju (j.w.), badanie stanu dodatków, badanie składu metali zużyciowych. Badanie pełne: Stan oleju (j.w.), badanie stanu dodatków, badanie składu metali zużyciowych. Badanie pełne: Stan oleju (j.w.), badanie stanu dodatków, badanie składu metali zużyciowych.

  Oprócz wymienionych w tabeli najczęściej badanych olejów, istnieje możliwość przebadania innych rodzajów środków smarnych w tym: olejów obróbczych czystych i wodorozcieńczalnych, płynów chłodniczych, smarów i innych.

  Jednocześnie zapewniamy pełną pomoc techniczną i profesjonalną interpretację wyników badań próbek wraz z dalszymi zaleceniami.


  ^