Mieszalność zagęszczaczy smarów

 • A A A
 • zageszczaczKiedy rozważamy zmianę stosowanego smaru, czy to przez wzgląd na lepsze właściwości, implementacje nowego procesu technologicznego czy zmianę dostawcy, personel techniczny musi rozważyć wpływ tej zmiany na niezawodność produkcji.

  Testy kompatybilności smarów nie są znormalizowane. Najczęstszą metodą jest ich wymieszanie w danych proporcjach, zbadanie konsystencji mieszaniny, następnie, gdy spełnione są normy dla danego NLGI, podgrzanie dla przyspieszenia reakcji międzycząsteczkowych, ochłodzenie i ponowne zbadanie konsystencji. Jeżeli wyniki są zgodne, a smar wygląda na mieszaninę jednorodną, nie powstały żadne gródki itd., można uznać smary za kompatybilne. Powyższą metodą przeprowadzono test smarów o 9 różnych zagęszczaczach przez producenta łożysk NSK. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

  Tabela 1. Wyniki testu mieszalności smarów o różnych zagęszczaczach.1)

  kompatybilnosc1

  Wyniki pokazują, że najbardziej niekompatybilnymi zagęszczaczami są Aluminiowy kompleksowy, wapniowy kompleksowy i poliurea. Najczęstszym efektem ich wymieszania było istotne zmnięknienie smaru, a przy zagęszczaczu litowym częstym efektem było twardnienie. Trzeba zauważyć, że nawet w przypadku, gdy dwa zagęszczacze są kompatybilne, smary mogą posiadać inne, niekompatybilne ze sobą oleje bazowe i dodatki. Dla porównania poniżej  druga tabela, przedstawiająca kompatybilność zagęszczaczy wg. Anderol BV.

  Tabela 2. Wyniki testu mieszalności smarów o różnych zagęszczaczach wg Anderol BV 2)

  kompatybilnosc2

  Z porównania tabel widać, że zdecydowana większość pokrywa się, jednak są wyjątki. Dlatego też tak ważne jest przeprowadzenie własnych badań konkretnych smarów, które mają być zmieszane.

   

  Gdy zajdzie konieczność wymiany typu smaru, należy pamiętać o podjęciu odpowiednich środków ostrożności aby zminimalizować potencjalne ryzyko niekompatybilności:

  1. Wyczyść aplikację ze starego smaru tak dokładnie, jak to tylko możliwe przed zaaplikowaniem nowego smaru.
  2. Pierwszą wymianę przeprowadzić wcześniej (czas należy skonsultować ze sprzedawcą nowego smaru), najlepiej stosując się do punktu pierwszego tak, aby w miarę możliwości całkowicie pozbyć się starego smaru.
  3. Rozpocząć procedurę testową (zużycie energii, częstotliwość dosmarowywań, wibracje tid.)

  Źródła:

  1) http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_es/03_TechTalk_Incompatibility_of_greases.pdf

  2) Materiały własne


  ^