Kiedy jest dostatecznie gorąco na syntetyk?

 • A A A
 • Pytanie: Mój dostawca sugeruje mi przejście na syntetyczny olej przekładniowy. W jego opinii przekładnia pracuje w zbyt wysokich temperaturach dla oleju mineralnego. Kiedy powinienem zmienić olej na syntetyczny, biorąc pod uwagę temperaturę?

  Po pierwsze, termin „syntetyczny” jest bardzo obszerny, więc zakładamy, że odnosisz się do oleju opartego na oleju bazowym PAO.

  Nie ma żadnego konkretnego punktu, który wskazuje na przejście na syntetyk. Decyzja jest zależna od stałego i chwilowego obciążenia, jakim podlega maszyna, dostępności do rutynowych kontroli, krytyczności aplikacji, cykli życia komponentów, cykli życia oleju oraz awaryjności.

  Generalnie, stopień degradacji oleju podwaja się przy wzroście temperatury o 10°C. Wraz z dodatkami antyutleniaczy, olej na bazie PAO cechuje się niższym stopniem degradacji przez utlenianie. W niższych temperaturach, wydłużenie życia PAO może być niezauważalne, ze względu na potrzebę wymiany oleju przy różnych pracach konserwatorskich. W wyższych temperaturach pracy syntetyk może pracować wyraźnie dłużej.

  Typowo, wydłużenie działania oleju PAO można zauważyć przy pracy powyżej 70°C. Jeżeli temperatura pracy wynosi powyżej 80°C, a szczególnie 90°C, różnica w utlenianiu staje się zasadnicza. Niemniej jednak punkt, w którym zmiana na syntetyk jest usprawiedliwiona, może być zależny od innych parametrów. Pytania poniżej mogą pomóc w podjęciu decyzji o zmianie środka smarnego.

  Czy zamierzasz użytkować przekładnie przy właściwym użyciu filtrów i analiz oleju dla wsparcia wydłużenia cyklu życia oleju?

  Czy przeprowadzasz analizę oleju aktualnie używanego i wykonujesz zmiany ze względu na wyniki badań świadczące o zużyciu oleju?

  Czy temperatury pracy maszyny bardzo się różnią (wysoki indeks lepkości PAO umożliwia pracę w szerszym zakresie temperatur)?

  Czy posiadasz efektywną kontrolę zanieczyszczeń, co umożliwi w pełni wykorzystać syntetyk?

  Przy odpowiedniej strategii obsługi, zmiana na produkt wysokiej wydajności może w rachunku ciągnionym kosztować mniej niż olej mineralny. Ponadto, gdy praca oleju odbywa się w około 80°C i wyższych, prawdopodobnie powinieneś rozważyć użycie oleju syntetycznego,  jeżeli nie przez wzgląd na niezawodność, to z uwagi na długość działania.


  ^