Frequently Asked Questions

 • A A A
 • Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań

  Przekładnie hipoidalne zazwyczaj wymagają oleju o normie GL-5. Dlaczego?

  Oprócz typowego ruchu walcowego przekładnie hipoidalne charakteryzują się bardzo dużymi obciążeniami przez punktowe przenoszenie obciążeń i  boczny ruch ślizgowy przy smarowaniu granicznym, podobny do tych występujących w przekładniach ślimakowych. Przepisy normy GL-5 zapewniają odpowiednie smarowanie właśnie dla tych przekładni.

  Jakie są rodzaje smarowania?

  Hydrodynamiczne, elastohydrodynamiczne, mieszane i graniczne.

  Jakie są potencjalne korzyści syntetycznego oleju silnikowego w porównaniu do mineralnego?

  Wysoka stabilność lepkości w funkcji temperatury, płynność w niskich temperaturach, wysoki wskaźnik lepkości, niska lotność

  Co to jest wskaźnik lepkości?

  Wskaźnik lepkości jest miarą szybkości zmian lepkości w funkcji temperatury. W prostych słowach: mierzy się jak szybko olej zwiększa swój opór przeciw płynięciu jak robi się zimniej i jak szybko rozrzedza się, jak robi się cieplej. Im wyższy wskaźnik lepkości, tym te zmiany są mniejsze.

  Co może się stać po zmieszaniu dwóch niekompatybilnych smarów?

  Typowymi reakcjami są nagłe widoczne gołym okiem zmniejszenie lub zwiększenie konsystencji

  Jakie są wady używania olejów syntetycznych?

  Koszt (typowo 4 do 10 razy wyższy) i możliwe problemy z  kompatybilnością z uszczelnieniami, wężami i innymi olejami.

  W jaki sposób utleniony olej działa na niezawodność maszyny?

  Utleniony olej powoduje korozję urządzenia, przepływ oleju jest utrudniony przez lakiery i osad, zatykają się filtry, wzrasta lepkość oleju i powstają problemy z przepływem oleju.

  Jakie mogą być powody spadku lepkości?

  Roztwór paliwa w oleju silnikowym, dolanie oleju o mniejszej lepkości lub zmniejszenie ilości dodatku poprawiającego wskaźnik lepkości (np. po długotrwałym ścinaniu)

  Jakie typy olejów syntetycznych narażone są na hydrolizę?

  Estry (np. Estry fosforanowe), poliolestry I dwuzasadowe kwasy estrowe

  Jaki olej mineralny ma wyższy naturalny wskaźnik lepkości, parafinowy czy naftenowy?

  Wyższy naturalny wskaźnik lepkości ma olej parafinowy

  Czym spowodowane jest ciemnienie oleju w aplikacjach innych niż silniki spalinowe?

  Najpowszechniejszymi powodami zmian koloru są degradacja termalna, utlenianie i zmiana lepkości.

  Jaki jest efekt zanieczyszczenia łożysk wodą?

  Łożysko może stracić do 75% przewidywanego okresu życia, w momencie zanieczyszczenia wodą na poziomie 0,1%

  Jaka własność jest poprawiona przez kompleksowanie zagęszczaczy smarów?

  Poprawiona jest temperatura kroplenia. Mydła kompleksowe tą właściwość mają co najmniej 50°C wyższą od prostych mydeł. Smary kompleksowe używane są do podwyższonych temperatur pracy.

  Jakie są funkcje środka smarnego?

  Redukcja zużycia, Redukcja tarcia, zapobieganie korozji, kontrola zanieczyszczenia, kontrola ciepła układu

  Skąd może wziąć się silikon w próbce oleju?

  Silikon jest często używany jako dodatek antypienny (silikon metylenowy). Dlatego też należy porównać wartość silikonu próbki używanej z nieużywaną. Zawartość silikonu może być również oznaką zanieczyszczenia piaskiem i kurzem.

  Jaki jest najlepszy punkt poboru próbki oleju w silniku?

  W przewodzie ciśnieniowym przed filtrem

  Co może powodować nagły wzrost liczby kwasowej?

  Silne utlenienie oleju, wyczerpanie dodatków, niewłaściwy olej.

  Jaki może być powód zmiany typu oleju?

  Zmiany produktów na rynku, temperatury pracy, szybkie zużycie oleju, nadmierne zużycie urządzenia, ryzyko pożaru.

  Jakie informacje powinny towarzyszyć próbce oleju przesyłanej do laboratorium?

  Punkt poboru próbki, data poboru próbki, warunki pracy urządzenia, roboczogodziny (lub dystans) od wymiany oleju, lub ostatniego poboru próbki, ostatnia duża naprawa urządzenia

  Jakie są typowe przyczyny utleniania się oleju?

  Wysoka temperatura, woda, napowietrzanie oleju i metalowe katalizatory (np. metalowe opiłki zużyciowe)

  Jak zmienia się lepkość oleju wraz z postępowaniem procesu utleniania?

  Lepkość wzrasta

  Jakie są najważniejsze cechy olejów używanych w systemach hydraulicznych?

  Odpowiednia lepkość, Odporność na utlenianie, odporność na pienienie i mieszanie z powietrzem, wysoki wskaźnik lepkości, odporność na zużycie, ochrona przeciw korozji, kompatybilność z częściami urządzenia

  Kiedy powinno się przeprowadzić czyszczenie systemu olejowego?

  Czyszczenie systemu powinno się przeprowadzać w momencie wymiany oleju, kiedy wymieniany olej jest bardzo zużyty lub/i bardzo zanieczyszczony.

  ^