• A A A
 • Kiedy jest dostatecznie gorąco na syntetyk?

  Po pierwsze, termin „syntetyczny” jest bardzo obszerny, więc zakładamy, że odnosisz się do oleju opartego na oleju bazowym PAO.

  Nie ma żadnego konkretnego punktu, który wskazuje na przejście na syntetyk. Decyzja jest zależna od stałego i chwilowego obciążenia, jakim podlega maszyna, dostępności do rutynowych kontroli, krytyczności aplikacji, cykli życia komponentów, cykli życia oleju oraz awaryjności.

  Generalnie, stopień degradacji oleju podwaja się przy wzroście temperatury …

  Różnice między grupami olejów bazowych

  Grupa I

  Olej bazowy grupy pierwszej posiada mniej niż 90 procent nasyconych wiązań węglowodorowych, ponad 0,03 procent siarki i charakteryzują się wskaźnikiem lepkości między 80 a 120. Zakres temperatur pracy oscyluje między 0 a 50°C. Grupa pierwsza to oleje rafinowane rozpuszczalnikowo, co jest najprostszą metodą rafinacji, dlatego też oleje te są olejami najtańszymi.

  Grupa II

  Grupa II to oleje bazowe posiadające ponad 90 …

  ^