• A A A
 • Mieszalność zagęszczaczy smarów

  Kiedy rozważamy zmianę stosowanego smaru, czy to przez wzgląd na lepsze właściwości, implementacje nowego procesu technologicznego czy zmianę dostawcy, personel techniczny musi rozważyć wpływ tej zmiany na niezawodność produkcji.

  Testy kompatybilności smarów nie są znormalizowane. Najczęstszą metodą jest ich wymieszanie w danych proporcjach, zbadanie konsystencji mieszaniny, następnie, gdy spełnione są normy dla danego NLGI, podgrzanie dla przyspieszenia reakcji międzycząsteczkowych, ochłodzenie i ponowne zbadanie konsystencji. Jeżeli wyniki …

  Zagęszczacze smarów

  Za nami pewien cykl artykułów na temat różnic baz olejowych i tekstów mających w choć drobnym stopniu ułatwić wybór odpowiedniego oleju do danej aplikacji. Teraz zajmiemy się smarami.

  Smar jest mieszaniną oleju, zagęszczacza i dodatków w różnych proporcjach (Rys. 1). Główne właściwości to klasa konsystencji NLGI, zagęszczacz, Olej bazowy i lepkość oleju bazowego.

   

  Rys. 1 …

  Dobór oleju przez wzgląd na podstawowe parametry

  Podstawowe właściwości fizyczne oleju, które są związane z temperaturą to lepkość, wskaźnik lepkości, temperatura płynięcia i rodzaj oleju bazowego.

  LEPKOŚĆ

  Podczas doboru oleju najważniejszą daną jest lepkość.

  Kiedy tworzony jest film olejowy, część molekuł przyczepia się do powierzchni trącej, a część do powierzchni ciernej. Nazywa się to współczynnikiem ścinania i jest bezpośrednio związane z lepkością oleju i temperaturą pracy. Oleje o niższej lepkości mają, ogólnie rzecz …

  Bazy syntetyczne

  Wielu użytkowników maszyn podejmuje decyzję o przejściu na syntetyk, nie zadając sobie pytania – na jaki. We wcześniejszym artykule opisane były grupy olejów bazowych wg API. Ten skupi się na grupie IV i V, gdzie postaramy się opisać syntetyczne bazy olejowe i scharakteryzować je.

  Polialfaolefiny (PAO)

  PAO, często nazywane syntetycznymi węglowodorami, są prawdopodobnie najbardziej popularnym typem olejów w pełni syntetycznych dzisiaj używanych. Cechują się umiarkowaną …

  Nowe technologie w pompowaniu gazów agresywnych

  Jednym z częściej spotykanych problemów w przemyśle chemicznym jest szybka degradacja oleju sprężarkowego w trakcie pompowania gazów agresywnych. Znane są już rozwiązania dotyczące pompowania wielu gazów procesowych, węglowodorów, tlenu, gazów szlachetnych i wielu innych. Ciągle jest jeszcze kłopot z pompowaniem gazów kwaśnych. Oczywiście znane są oleje na bazie perfluoropolieterów (PFPE) – prawie całkowicie obojętne chemicznie, działające w bardzo szerokim zakresie temperatur, kompletnie niemieszalne z wodą – ale jest to …

  ^